antimicrobial-anti-bacterial-anti-odor-vi

Vải khử mùi

Các chức năng của vải khử mùi EYSAN đến từ đến lớp bề mặt trong khâu hoàn thiện vải hoặc từ chất liệu sợi, giữ cho vải khỏi vi khuẩn gây ra mùi khó chịu và giữ vải luôn có mùi tươi mới.

Các loại vải khử mùi do EYSAN cung cấp chủ yếu để may đồ thể thao hoặc đồ lót.

Close Menu