recycled-eco-friendly-vi

Vải tái chế, vải thân thiện với môi trường sinh thái

Vải tái chế được làm từ sợi tái chế. Sợi polyester tái chế thường được làm từ chai nước uống tái chế. Sợi nylon tái chế thường được làm từ chất thải nylon tái chế.

Thân thiện với môi trường không chỉ có nghĩa là tái chế mà còn tái sử dụng tài nguyên chất thải hoặc giảm tiêu thụ tài nguyên trong quá trình sản xuất, ví dụ sợi umorfil được sản xuất từ vảy cá tái chế, sợi polyester nhuộm dưới dạng dope trước khi tạo thành sợi trong quá trình kéo sợi, làm giảm lượng nước lớn thường được sử dụng trong quá trình nhuộm và cũng làm giảm lượng khí thải carbon dioxit và xả nước thải.

No products were found matching your selection.
Close Menu