thermo-regulation-vi

Vải điều chỉnh nhiệt

Vải điều chỉnh nhiệt có thể tương tác với nhiệt độ cơ thể, làm mát cơ thể khi nóng và đổ mồ hôi nhưng sẽ ngừng làm mát khi hoàn thành quá trình điều chỉnh nhiệt.

Close Menu