water-repellent-vi

Vải chống thấm nước

Chúng tôi sử dụng sợi hoàn thiện chống thấm nước cho vải hoặc sợi chống thấm nước để chống mưa hoặc nước nhẹ. EYSAN cung cấp các loại vải chống thấm nước để may quần áo và đồ bơi.

No products were found matching your selection.
Close Menu