laminated-bonded-fabric-vi

Vải dính kết, Vải nhiều lớp

EYSAN cung cấp vải dính kết và vải nhiều lớp để may quần áo thể thao và và áo khoác ngoài. Vải dính kết dùng để liên kết một mặt của hai loại vải với nhau.
Vải nhiều lớp là loại vải được ép bằng màng TPU.

Close Menu