yarn-dyed-stripe-vi

Vải sọc nhuộm

EYSAN cung cấp các loại kiểu vải sọc bao gồm cả vải sợi nhuộm có kẻ sọc. Các loại vải sọc nhuộm mà chúng tôi cung cấp chủ yếu dùng để may quần áo mặc ở nhà hoặc đồ lót.

Chúng tôi có thể tùy chỉnh kiểu vải sọc và vải sọc nhuộm với thông số kỹ thuật và thiết kế sọc mà bạn mong muốn. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Close Menu
Eysan Fabrics