21385

Vải Collagen giữ ẩm UMORFIL để may đồ lót

  • Vải may đồ lót

Additional information

Weight 5316485 kg
Dimensions 5316484 cm
應用

染色

功能

布種

成分

彈性纖維

,

布重

品牌紗

,

Close Menu